آیا فکر می کردید که لوگوی شبکه های ایرانی شیطان پرست باشد؟؟!!!

مطمئن ام چنین انتظاری نداشتید اما متاسفانه واقعیت دارد.اگر از علامت های شیطان پرستی اطلاع دارید که هیچ ولی اگر اطلاع ندارید توصیه می کنیم به قسمت معرفی علامت های شیطان پرستی مراجعه کنید و یک بار بخونیدش.

حالا بیایم سر اصل مطلب.بله شیطان پرستان آن قدر به کشور عزیزمان نفوذ کردند که نگو نمیدونم.این تنها یک ساده مورد از نفوذ شیطان پرست ها در ایران هست.

بله بی توجهی بزرگان استانهای مرکزی ، قزوین ، خوزستان و به خصوص کیش.لطفا به تصویر زیر توجه فرماید:

بقیه در ادامه ی مطلب

این هم از لوگوی شبکه ی مازندران و اردبیل:

از طرف دوست خوبم نیما.

واقعیت چه تلخ است.