متاسفانه لوگو و نوع ساخت بانک های ایرانی هم شیطان پرست است.

بانک ملت و بانک کوثر هر دو به علامت معروف 666 اشاره دارند که شباهت زیادی به لوگوی گوگل کروم.

برای دیدن تصویر به ادامه ی مطلب بروید.

به تصویر زیر توجه کنید.


لوگوی بانک کوثر هم به این شکل است :

این هم چند بانک شیطان پرست ایرانی که شباهت بسیار زیادی به ابلیسک دارند.