حالا به صفحه ی 11 کتاب پیام های آسمانی هشتم توجه کنید به نظرتون چشم شیطان یا چشم دجال نیست؟!
بقیه در ادامه ی مطلب
بله علامت ها ی شیطان پرستی در کتاب خودمون را کشف کردم که خیلی واضح و جالب هستند.
اولی در کتاب قرآن و در صفحات 119 ، 118 ، 115 که خیلی خیلی شبیه بز شیطان پرستی است.
به عکس اصل توجه کنید: در گوشه سمت چپ پاین و سمت راس بالا توجه کنید.


حالا به این تصویر هم دقت کنید:


باز هم در کتاب قرآن بز بافومت وجود دارد. در صفحه ی 93 کتاب قرآن هشتم درست بالای قرآن کریم صحنه ای چاپ شده که شباهت زیادی به بافومت دارد.
نکته ی جال اینجاست که این علامت بالاتر از قرآن کریم هس!!!!!!!!!
شاید به خاطر کیفیت پایین تصویر جالب نباشد ولی شما می توانید با مراجعه به صفحه ی 93 از واقعیت با خبری شوید.
این هم عکسش:

حالا هم به صفحه ی 64 کتاب مطالعات اجتماعی هشتم توجه کنید.این تصویر مربوط به سر خسروپرویز است که پس دریافت نامه ی پیامبر آن را پاره کرد.
به دلیل کیفیت پایین تصاویر از شما معذرت می خواهم...