گوبلین هم یکی از سربازان کلش است که از قدرت تخریب بسیار بسیار بالایی برخوردار است و کلش باز ها را را به خود جذب می کند.

آیا شما از ماجرای یاجوج و ماجوج با خبر هستید. اگر در مورد آن اطلاعاتی ندارید می توانید در گوگل سرچ کرده و از یکی از حوادث آخرالزمان باخبر شوید.

یاجوج و ماجوج در تورات و در قرآن در آیات 93 تا 98 سوره کهف و بار دیگر در سوره ی انبیا در آیه ی 96 آمده است.

طبق تورات و قرآن این ها موجوداتی با قد کوتاه ، گوش های تیز ، سرعت بالاتر و قدرت تخریب بالا مشهور هستند که در آخرالزمان ظهور خواهند کرد.

این مشخات درست برابر مشخصات گوبلین است.

این هم یک سیاست هست چون سازندگان کلش این بار می خواهند بگویند قیامتی در کار نیست و هم قیامت وهم زندگی مادی و هم زندگی معنوی در این دنیا است.