بله GTA 5 محبوبترین بازی خودمون هم شیطان پرستی بود با اینکه دیر فهمیدم ولی ارزشش را داشت.

این تصویر یکی از ساختمان ها بازی در کشور اول است که اگر الان هم دارید این را بازی می کنید با اندکی جست و جو می توانید این ساختمان را پیدا کنید و به گلوله ببندید.

این هم عکسش که دوست خوبمون زحمت کشیدن برای ما ارسال کردند.

برای دیدن تصویر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

این هم نمای نزدیک ساختمان:(که چشم جهان بین در بالای آن قرار دارد):


و این هم صحنه ای از اولهای بازی.شما می توانید در اولین مرحله ی بازی ابلیسک را آشکار ببینید.:

شرمنده کیفیت تصاویر یکم پایین بود امیدوارم منظور من رو از عکس فهمیده باشین.