من در این قسمت قصد دارم علامت های شیطان پرستی را به شما معرفی کنم تا در هر کجا که با آن ها مواجه شدید هدف پلید آن ها را شناسایی کنید.

عدد 666 یکی معروف ترین علامت های شیطان پرتی است و اینکه چرا این علامت شیطان پرستی است 2 عقیده وجود دار: 1-حضرت آدم و حوا بعد از 666 رو از بهشت رانده شده است. 2-و دیگری هم اینکه در سال 2006/6/6 شیطان پرستان به جشن و پاکوبی و خوشگذارانی پرداختند و این علام مشهور شد.وتوجه کنید که هر گاه با اف اف اف روبه رو شدید بفهمید که این همان 666 است چون اف ششمین حرف در انگلیسی می باشد

 یکی از دلیایل انتخاب عدد 666 را به عنوان شیطان پرستی را خودم کشف کردم اما بعد از کشفم آن را در وبلاگ های دیگر دیدم یعنی قبل از من کشف کرده بودند.

باتوجه به عکس زیر می توانید به راز مخوف آن پی ببرید.دومین علامت صلیب وارونه می باشد که اکثر پیروان بلک متال از این علام استفاده می کنند و هدف این علام مسخره کردن مسیحیت است.و این پیام را می دهد که عقیده ی شیطان پرستان کاملا برعکس مسیحیت است.

                                                                              بقیه در ادامه ی مطلب