یک از علامت های واضح در ایران را گذاشتم که دیگه نمی تونید انکار کنید.

که مربوط می شود به علامت "وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایرانی" که خیلی خیلی شبیه چشم جهان بین هست.

نماد تک چشم مهمترین علامت شیطان پرستی است که می توان در مکان های گسترده آن را مشاهده کرد.

نکته ی جالب اینجاست در واقع شیطان است که همه از او اطاعت می کنند.