همان طور که گفتم فراماسون ها و صهیونیست ها اگه بمیرن باید نقشه هاشون را عملی کنند و بسیار بسیار نماد گر هستند.

یکی از اتفاقات جنجال برانگیز در تاریخ 11 سپتامبر بود که آمریکا ادعا داشت تروریست ها برج های دوقلو که نشانگر عدد ماسونی 11 است را نابود کردند درحالی که چنین نبود و این یک نقش بسیار سیاستمندانه بود تا با ادعای مبارزه با تروریست به دو کشور مسلمان (افغانستان و عراق) حمله کنند و هزاران هزاران مسلمان را به کشتن دهند.

برای اطلاعات بیشتر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید