شاید بعضی و قت اسم شبکه ی FOX را شنیده اید.این شبکه یکی از شبکه های رسمی ترکیه می باشد که با تفسیر می توان به شیطانی بودن این شبکه پی برد.
با توجه به این که حرف F ششمین عدد در انگلیسی و حرف O پانزدهمین عدد در انگلیسی و حرف X بیست و چهارمین عدد در انگلیسی است و با جمع زدن ارقام این حروف ها به سه تا 6 تشکیل می شود که در معرفی علامت های شیطان پرستی گفتم 666 یکی از مهمترین علامت های شیطان پرستی می باشد.