دوستان ببخشید که مدتی نبودم ولی الان در خدمتیم.
من علت اصلی تشکیل شیطان پرستی را تقسیم کردم به 3 قسمت که در این قسمت به تاثیر عملکرد  حضرت موسی را برسی می کنیم.
البته این رو هم از اول بگم تا بعدا سوءتفاهم پیش نیاد : این مطالب بر اساس عقاید فراماسون ها می باشد و ما هیچ توهینی به پیامبران الهی نخواهیم کرد.
وقتی از جانب خداوند به حضرت موسی پیام می رسد که به نزد فرعون بزرگ برود و او را به پرستش خدای یکتا دعوت کند. و حضرت موسی هم به سرعت به راه می اقتد و پس از رسیدن به نزد فرعون او را نصیحت می کند و به پرستش خدای یگانه دعوت می کند امّا فرعون و اطرافیانش او را قبول نمی کنند و از او می خواهند تا معجزه ای به آن ها نشان دهد تا او را قبول کنند. فرعون همه ی جادوگران و بند بازان شهر را جمع می کند و از حضرت موسی و جادوگران می خواهد تا هر آنچه که می دانند به کار ببندند.
به دستور حضرت موسی عصای وی تبدیل به مار بزرگ (اژدها) می شود و همه ی مار های جادوگران را از بین می برد. امّـا باز هم فرعونیان او را قبول نمی کنند و با لشکری بی کران به دنبال حضرت موسی می افتند . حضرت موسی هم به همرا تعدادی از یاران و اندک کسانی که به او ایمان آورده بودند فرار می کنند و از میان رود بزرگ به دستور خداوند عبور کرده و فرعونیان در آن غرق می شوند.
پس از این ماجرا در همه جا خبری پخش می شود که وضعیت بشر را عوض خواهد کرد و آن هم این بود که حضرت موسی جادوگر است و به وسیله ی اجنّه و شیاطین عصای خود را تبدیل به مار کرد و از رود عبور کرد درحالی که چنین نبود.
بعد از مرگ حضرت موسی این شایعه آنقدر بین مردم رواج پیدا کرد و به کشور های دیگر راه پیدا کرد به طوری که حتی یاران حضرت موسی باور کردند که پیامبر بزرگ الهی یک جادوگر بوده.
از این رو یهودیان به جادوگری روی آوردند و خداوند آن ها را نفرین کرد. رفته رفته یهودیان دست به کار های بسیار زشتی زدند و کلام خداوند (طورات) را عوض کردن تا این که به جایی رسیدند که الان در حال جنگ با مسلمانان هستند.
و این را هم بگم که یهودیان هیچگاه قومی مقدس شمرده نمی شوند و همواره دشمن مسلمانان می باشند زیرا آن ها از راه راست منحرف شده اند و این بود داستان تشکیل فراماسونی (شیطان پرستی) به دست پیروان حضرت موسی.