طبق قانون فراماسونری هر شخص باید طبق قانون باید عمل کند و الا او را از جامع فراماسونری خارج کنند. وآن قانون این است که هر شخص در لژ های فراماسونری یا تشکیلات فراماسونری باید لباس و یا ساعت ، انگشتر و ... کاملا فراماسونری داشته باشد.

که من در زیر برخی از آن ها را که توسط یک سایت به فروش می رفت را گذاشتم.


بقیه در ادامه مطلب