دوستان الان با مطلب علت اصلی تشکیل شیطان پرستی قسمت دوم که مربوط می شود به اقدامات حضرت سلیمان در خدمتم

این را هم از اول بگویم تا بعدا سوءتفاهم پیش نیاید.این افکارت بر طبق گفته فراماسون ها می باشد :

زمانی که حضرت داوود تصمیم به ساخت این بنا کرد به این منظور بود که جایگاهی برای حکمرانی و محلی برای تصمیم گیری باشد ولی عمر وی کفاف نکرد تا پایان این بنا را ببیند.

بعد از حضرت داوود ، حضرت سلیمان بر تخت پادشاهی نشست و تصمیم به اتمام این بنا گرفت ولی نه به منظور مرکز فرماندهی بلکه به منظور محلی برا عبادت خداوند یکتا.

به گفته قرآن کریم در ساخت این معبد جنبان هم دست داشتند:

باد را برای سلیمان که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک ماه بود و معدن مس را برای او ذوب [و روان] گردانیدیم و برخی از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می‌کردند و هر کس از آنها از دستور ما سر برمی‌تافت از عذاب سوزان به او می‌چشانیدیم. برای او هر چه می‌خواست از نمازخانه‌ها و مجسمه‌ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه‌ها و دیگهای چسبیده به زمین می‌ساختند ای خاندان داوود شکرگزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند. پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده‌ای خاکی که عصای او را می‌خورد از مرگ او آگاه نگردانید پس چون فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که اگر غیب می‌دانستند در آن عذاب خفت‌آور نمی‌ماندند. - قرآن سوره سبا، آیه ۱۲–۱۴

همینطور که در قسمت اول گفتم قوم بنی اسرائیل روی به جادو و سحر آوردن و بر فرض مسال و یا به گفته ی خودشان این جنیان را آن ها وادار به کار کردن در این معبد کردند.

بعد از فوت این پیامبر بنّا های این معبد یا همان یهودیاتی که به قول خودشان جنیان را دست به چکش کردن این معبد را به پایان رساندند البته با رمز و رموزی مرموز و با یک سیاست بسیار پیچیده تمام دارایی های حضرت سلیمان و حضرت داوود از شمشیر تا طلا در این معبد دفن کردند.

که بعدا پادشاهان زیادی به این معبد حمله کردند و ثروت این معبد را غارت کردند هر چند بعد از بازسازی های زیاد مورد هجوم کشور های دیگر شد.

مورد مهم اینجاست که بنّا های این معبد بعدا نام خود را free mason(فراماسون)  به معنی بنّای آزاد تغییر دادند و پس دوران زیادی و پیشرفت قابل توجهی با شوالیه های خود به مناطق دیگر از جمله روسیه حمله کردند.

این بود از علت اصلی تشکیل شیطان پرستی به دست حضرت سلیمان.