ابلیس همچنین یکی از فرشتگان بزرگ خدا قبل از رانده شدن بود.شیطان پرستان ابلیس را پدر خود و بیوه(بعدا در مورد بیوه بحث خواهیم کرد) را مادر خود می دانند.

خداوند ابلیس را در قرآن از نژاد جن یاد می کند:
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ (کهف/ 50) پس همه سجده کردند مگر ابلیس که از جن بود. لقب ابلیس قبل از رانده شدن از بهشت عزازیل بود که به معنی عزیز فرشته ها می باشد.درآن روز همان روزش که خداوند آدم وحوا را آفرید همه ی فرشته ها سجده کردند جز ابلیس و این مسئله باعث شد تا ابلیس توسط خداوند رانده شد .ابلیس از عبادت های خیلی زیادی که در قبال خداوند انجام داده بود تنها یک چیز خواست و آن این بود که گفت : به من تا قیامت عمر بده تا بتوانم آدم ها را گمراه کنم.
بقیه در ادامه ی مطلب
البته طبق گفته ی مراجعین تقلید ابلیس از دسته ی فرشتگان نیست چرا که می گوین ابلیس می تواند زاد و ولد کند و فرشتگان این اجازه را ندارند این مطلب در سوره کهف آیه ی 50 آمده است.
فرق بین شیطان و ابلیس:
شیطان از کلمه انگلیسی (satan) شاطن گرفته شده است که به معنی شر و پلیدی می باشد.
شیطان به مجموع پلیدی ها شر ها شامل می شود و تنها یک نفر نیست اما ابلیس فقط یک نفر محسوب می شود.
 
شیطان در طول تاریخ نام های متفاوتی به خود گرفته است که عبارت اند از:
1-آمدوسیاس:که بیست و نهمین پادشاه تاریکی
2-اهریمن:که در دین زرتشت اهریمن رقیب سرسخت اهورامزدا(خدای یگانه یاد شده است)و همچنین اهریمن نخستین تجسم از شیطان می باشد و اهریمن را خدای شر و بد می دانند.
3-آندراس: سی امین پادشاه تاریکی.او بدنی شبیه انسان و سری شبیه جغد دار و مسئول کشتار دسته جمعی می باشد.
4-کاکیس:در روم یکی از فرزندان پادشاهان پلید روم می باشد که رومیان از او خاطره ی بدی دارن به همین دلیل کاکیس را شیطان می نامند.
5-هل:در افسانه های اسکاتلندی به عنوان یک دختر قد بلتد و قوی هیکل و از نوادگان خدای خدایان لوکی می دانند.
6-ایزا نامی و ایزاناگی:در ادیان ژاپن از این دو به عنوان خدای جوان هرج و مرج یاد می کنند که با یک دیگر جفت هستنند.
7-مارا:یعنی آسیب زننده و خرابکار که بعد از مرگ پیش ما می آید و سعی گمراهی ما را دارد.
8-لوسیفر:در طورات آمده است که وی از همدستان ابلیس بوده است و خود را  خدای ستارگان می نامد.البته یهودیان معتقد اند که خداوند هنوز لوسیفر را نتوانسته از بهشت بیرونش کند.
9-نابیروس:‌بست و نهمین پادشاه تاریکی و سه سر شبیه سگ دارد و او را نگهبان جهنم می دانند.
10-اوروباس:بیستمین سپاه تاریکی است و شبیه اسبی زیبا می باشد او خدای روغگو هاست و دروغگویان را یاری می کند و همچنین دوستی ها را به دشمنی تبدیل می کند البته بعضی ها هم می گویند او شاهزاده بزرگ جهنم است.
11-پیکالوس:در روسیه از او بسیار یاد می شوند و می گویند او کسی بود که از شیطان زخم خورده است و افکار شیطانی به او سرایت کرده است همچنین او زخمی در بدن دارد که هر روز باید بر روی آن خون انسان ریخته شود تا دردش کم شود.
12-تورن گارساک:در فرهنگ اسکیمو ها او را به عنوان موجودی وحشتناک شبیه خرس می دانند که اسکیمو ها از دست او در هیچ جا امنیت نداشتند.
13-یووآل:فرمانده سی و ششمین پادشاه تاریکی است که مصریان از او به عنوان جنون مسافرت یاد می کنند.
توجه:این نام ها و گفته ها فقط افکارات انسانی می باشد و به جز در نقلو قول ها در هیچجا نیامده است