طبق قانون فراماسونری هر شخص باید طبق قانون باید عمل کند و الا او را از جامع فراماسونری خارج کنند. وآن قانون این است که هر شخص در لژ های فراماسونری یا تشکیلات فراماسونری باید لباس و یا ساعت ، انگشتر و ... کاملا فراماسونری داشته باشد.

که من در زیر برخی از آن ها را که توسط یک سایت به فروش می رفت را گذاشتم.


بقیه در ادامه مطلبو از همه مهمتر کفش هایی است که اکثر خانم ها از آن ها استفاده می کنند. این کفش  ها شبیه سم بز یا همان سم بز بافومت است که توانسته طرف داران زیادی از جمله در افراد مشهور و به خصوص در ترکیه رواج پیدا کنند. لطفا در خریدن وسایل دقت کنید.