حالا به صفحه ی 11 کتاب پیام های آسمانی هشتم توجه کنید به نظرتون چشم شیطان یا چشم دجال نیست؟!
بقیه در ادامه ی مطلب