در زمان حضرت سلیمان و قتی که وی برای خود معمارانی می گرفت تا معبد وی را بسازند از یکی از یاران خود کمک گرفت. کسی که حضرت سلیمان او را مؤمور کرده بود تا معماران خوب استخدام کند بدون اینکه خود بفهمد از جادوگران برای ساخت معبد سلیان استفاده کرد . جادوگران معبد سلیان را با کمک اجنه و شیاطین به پایان رساندند و پس از مرگ حضرت سلیمان به منظور محافظ به معد حضرت سلیمان دست یا فتند و خود را فراماسون نامیدند که در انگلیسی به معنای بنای آزاد است.

فراماسون ها جلساتی برزگار می کردن که به آن لژ می گفتند ممکن است در هر روز در زمین هزار لژ شیطان پرستی برگزار شود و فراماسون ها در آن به چگوگنگی تسلط بر جهان می پردازند.

بقیه در ادامه ی مطلب

در واقع فراموسونری یک تکیلات بسیار سری و رمز آلود است که بر جهان تسلط دارند.فراماسون ها از کسی را دعوت به هیت خود دعوت نمی کنند و مردم باید داوطلبانه و با واریز پول بسیار زیاد به این هیئت دست یابند . فراماسونری 33 درجه دارد که بعدا به بررسی درجه ها می پردازیم.

ممکن است تعداد فراماسون هایی که درجه 33 را دارند به پنج نفر هم نرسد .

فراماسون ها مانند دیگر شیطان پرستان نیستند و سیاست بسیار بسیار زیرکانه خود را در جامعه جای می دهند همچنین مهم ترین علامت آنها گونیا پرگار می باشد.

یکی از عکس های لژ شیطان پرستی:

بزرگترین فراماسون های تاریخ در تصویر زیر نشان داده شده اند که بزرگترین آن ها جرج واشنگتون می باشد . من این عکس را از یکی از سایت ها فراماسونری پیدا کردم ولی الان نمی توانم پیداش کنم به محض اینکه پیدابیش کردم در مورد هر یک از خصیت ها برای شما توضیح خواهم داد:

برای دیدن مشهورترین فراماسون های تاریخ کلیک کنید.