به طور کلی شیطان پرستی را می توان به دو گروه چپ و راست تقسیم کرد.

گروه چپی ها بر خلاف گروه راستی ها عقیده دارند که دو خدا وجود دارد یکی شیطان و دیگری خود انسان.آنان می گویند شیطان در درون خود انسان است پس در واق ما خودمان خدای خودمان هستیم و در آخر باید به خود جواب پس بدهیم.مانند"لاوی ها"

اما گروه راستی ها به شیطان عشق می ورزند و فقط به وی سجده می کنند مانند:شرپرستان و شیطان پرستان دینی.

از کتیبه های به دست آمده نشان می دهد که آیین شیطان پرستی تاریخ کهنی دارد و مردم در قدیم بدون اینکه بدانن شیطان کیست به او سجده میکنند.

همچنین شیطان پرستان با گفت و گو هایی که با خبرنگاران کردا اند گفته اند: ما همان جادوگران قبل از میلاد هستیم که مسیحیان به ما آزار می رساندن و ما را می کشتند و اکنون ما آمده ایم تا انتقام خود را بگیریم.

بقیه در ادامه ی مطلب